Snježana Rezić

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA:

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva

NAUČNA OBLAST:

Tehničke nauke/Mašinstvo

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Mostar, 07.07.2010. godine
  • Praktična obuka - Mostar, 16.02.2011. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA:

  •  Član komisije za akreditaciju Univerziteta u Banjoj Luci