Stručnjaci - predstavnici privrede i prakse

Napomena:

Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona  +387 51 430 510 ili slanjem upita na email  info@hea.gov.ba  

Ime i prezime Naučna oblast Institucija zaposlenja
Ammar Miraščija Humanističke Ministarstvo civilnih poslova BiH
Božo Vukoja Društvene Revident d.o.o. Grude
Dževad Bašić Društvene Norfish Blagaj d.o.o. Mostar
Edin Jahić Društvene Technopolis, Sarajevo
Emir Nuhanović Umjetničke Sarajevska filharmonija
Fethi Silajdžić Tehničke Enova d.o.o. Sarajevo 
Fuad Mujagić Tehničke BI production
Gordan Prskalo Tehničke Sveučilište u Mostaru 
Jasmina Berbić Društvene Univerzitet u Tuzli 
Jasna Hivziefendić Tehničke Univerzitet u Tuzli
Mira Bera Tehničke Zavod za obrazovanje odraslih Banja Luka
Muhidin Mujačić Tehničke Procom d.o.o. Gračanica
Ramzija Cvrk Tehničke Vegafruit d.o.o. Brijesnica Mala, Doboj Istok
Samir Zuparević Društvene JP BH Pošta Travnik
Sanja Hajdukov Društvene Samostalni konsultant
Saša Hajdukov Tehničke Elektrodistribucija Tuzla
Snežana Mrđa - Badža Tehničke Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka
Stjepo Pranjić Društvene Otvoreni univerzitet Apeiron Travnik
Zlatan Mulabegović Tehničke Net-pro d.o.o. Tuzla
Zlatko Udovičić Prirodne Univerzitet u Sarajevu
Amira Brkić Biotehničke Solana d.d. Tuzla
Asmir Butković Tehničke Agencija za policijsku podršku, Ministarstvo sigurnosti BiH
Biljana Đukić Medicinske JZU Dom Zdravlja Banja Luka
Boris Ćurković Tehničke Univerzitet u Tuzli, Kabinet Rektora
Boško Borojević Tehničke EIB Internationale a.d.
Darko Pavlović Društvene ADS
Duljko Hasić Društvene Vanjskotrgovinska komora BiH-Institut za edukaciju
Edin Ibrahimpašić Biotehničke "Bihaćka pivovara" dd
Faruk Unkić Tehničke InfoTeh d.o.o. Tešajn
Haris Muhić Tehničke Svjetski Univerzitet. Servis -SUS
Marija Milić Društvene Dnevi list "EuroBlic"
Miroslav Landeka Društvene Ured za odnose s javnošću grada Mostara
Muhamed Alić Tehničke Finkom d.o.o. Tuzla
Nedim Čaušević Društvene Institut za certificiranje sistema u Sarajevu
Senada Karajbić Društvene Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Slavko Vukić Biotehničke Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Odžak
Valerij Obradović Tehničke "RASCO BH" d.o.o.
Asmir Crnkić Rukovodilac BBI Banka, Sanski Most
Danijela Rakonjac Gradska uprava Grada Banja Luka
Daria Duilović MPC – Sektor za obrazovanje
Dijana Ilišević M-tel
Dragana Ratković Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
Edin Osmanović ZD Rudnici Kreka u Tuzli
Enver Zulić Pododjel za javne objkete, Vlada Brčko Distrikta
Haris Agić Pedagoški Zavod Tuzla i Univerzitet u Tuzli
Sabahudin Hadžialić Università telematica internazionale Uninettuno, Jan Dlugosz University
Sakib Jusić JP EP BiH podružnica, ED Zenica
Stjepan Skoko Galerija Mostar, ALU Sveučilište u Mostaru
Suad Gačo Kantonalna bolnica Bihać
Venera Simonović Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
Almir Badnjević Tehničke Internacionalni Burč univerzitet
Asja Gojačić Biomedicina i zdravstvo Institut za patologiju i citologiju sa humanom genetikom
Dragana Dilber Društvene Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Dženan Omanović Tehničke Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Enes Dedić Društvene Univerzitet u Bihaću
Gordana Višekruna Društvene Privredna komora RS
Jelena Starčević Društvene Panevropski univerzitet APEIRON
Kristina Bobrek Macanović Društvene Telekomunikacije RS a.d.
Ljubiša Mićić Društvene Univerzitet u Banjaluci
Marija Naletilić Humanističke Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Mirta Mandić Martinović Društvene Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja
Nenad Marković Društvene Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Stevo Škrbić Društvene Ministarstvo unutrašnjih poslova RS
Anes Hadžiomerović Prirodne - Matematika JU Druga gimnazija Mostar
Alma Hadžiselimović Humanističke - Engleski jezik i književnost JU Osnovna škola "Tušanj" Tuzla
Marina Novković Društvene/Engleski jezik JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka
Nataša Jovišić Društvene/Razredna nastava JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka 
Ana Luburić Društvene/Međunarodni odnosi
Marko Antonio Brkić Društvene/Religijska pedagogija
Amila Ćiber Društvene/Pravo
Monija Malešević Društvene/Novinarstvo
Jelena  Gigović Društvene/Ekonomija
Emina Boškailo Prirodne/Hemija
Aleksandar Ćebić Tehničke Zeochem d.o.o. Zvornik 
Aleksandar Faladžić Društvene/Pravo Tužilaštvo BiH
Aleksandar Gaćina Tehničke Univerzitet u Banjoj Luci
Aleksandar Sorajić Društvene Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Aleksandra Mrđa Društvene/Pravo Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Banja Luka 
Amela Medar Prirodne/Hermija Pedagoški zavod Mostar
Amer Hodžić Društvene Univerzitet "Privredna akademija" Brčko
Ana Galić Humanističke/Filozofija i sociologija JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška
Ana Kordić Društvene Osnovna škola Ruđera Boškovića Grude
Arijana Golijanin Društvene UIO BiH
Azra Sadadinović Fazlić Društvene Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona 
Berina Filipović-Kulenović Tehničke Sluzba za zajednicke poslove organa i tijela Federacije BiH
Boro Ninić Društvene Evropski univerzitet Brčko
Damir Alihodžić Biotehničke/ Agencija za certificiranje halal kvalitete
Desanka Milišić Bunić Društvene JU OŠ "G.S.Rakovski" 
Divna Sarić Društvene Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka
Dragana Filipović Biomedicina/farmacija ZU Apoteke "Rosić" 
Dražena Bošković Društvene/Anglisika Sveučilište u Mostaru
Dušan Radmanović Biotehničke/Šumarstvo Šumsko gazdinstvo "Borja"Teslić 
Dženana Glavinić Društvene/Pravo PZU Specijalna bolnica za oftalmologiju
Elmedin Toromanović Tehničke/Geodezija Geo Map doo Cazin
Ema Obralić Tehničke/Prehrambena tehnologija Solana d.d. Tuzla
Ernad Jabandžić Tehničke Elektrotehnička škola za energetiku
Goran Rakić Društvene IDDEEA BiH
Imad Đozić  Biotehničke/Agronomija Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) 
Jelena Katalina Društvene/Ekonomija GRADSKA UPRAVA GRAD BANJA LUKA
Jovana Ćorić Društvene Univerziteta u Istočnom Sarajevu 
Lamija Selman Društvene/Pravo JU Muzička akademija Sarajevo
Larisa Alagić-Džambić Biomedicina/Farmacija Bosnalijek d.d.
Mia Lešić Aganović Tehničke/Elektroenergetske mreže Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
Milica Malešević Tehničke Univerzitet u Banjoj Luci
Miljan Erbez Biotehničke/Poljoprivreda Erbez consulting s.p
Mirjana Predić Prirodne/Šumarstvo Šumarski fakuletet Univerziteta u Banjoj Luci
Miroslav Janjić Društvene Sud BiH
Mirsad Simičić Društvene MKD EKI D.o.o. Sarajevo 
Nejra Hajdarević Humanističke/Njemački Škola Studium
Radenko Mikanović Tehničke/Informacione tehnologije Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 
Rajka Maksimović Biomedicina/Zdravstvena njega JZU Dom zdravlja Banjaluka 
Ranka Stević Društvene/Računovodstvo Zeochem doo
Sandra Dobrijević Šipka Društvene/Socijalni rad Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Banja Luka
Sanjin Čekić Tehničke/Telekomunikacije CET Energy d.o.o
Šefket Turalić tehničke/Mašinstvo TUV ADRIA doo Sarajevo 
Semir Hambo Društvene/Političke nauke Klix.ba (Intersoft)
Slađana Bencun Vučenović Biomedicina/Stomatologija Stomatologija Vučenović
Slobodan Dragičević Tehničke/Informacione tehnologije Privredna komora RS 
Vanja Aleksić Društvene/Pravo Univerzitet u Banjoj Luci 
Vanja Mitrović Društvene/Pravo Okružni sud u Banjoj Luci
Vedran Ramljak Društvene/Pravo Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru 
Vesna Lazić Buljan Društvene/Pravo Univerzitet u Sarajevu-Pravni fakultet 
Zoran Filipović Biotehničke/Šumarstvo JPŠ "Šume Srpske" AD Sokolac