Stručnjaci - predstavnici privrede i prakse

Napomena:

Više informacija o stručnjacima predstavnicima svih kategorija možete dobiti klikom na ime i prezime stručnjaka ili možete direktno kontaktirati službe Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine putem telefona  +387 51 430 510 ili slanjem upita na email  info@hea.gov.ba  


Ime Prezime Institucija zaposlenja/ Naučna oblast
Ammar Miraščija Ministarstvo civilnih poslova BiH/ Humanističke
Božo Vukoja Revident d.o.o. Grude/ Društvene
Dževad Bašić Norfish Blagaj d.o.o. Mostar/ Društvene
Edin Jahić Technopolis, Sarajevo/ Društvene
Emir Nuhanović Sarajevska filharmonija/ Umjetničke
Fethi Silajdžić Enova d.o.o. Sarajevo/ Tehničke
Fuad Mujagić BI production/ Tehničke
Gordan Prskalo Sveučilište u Mostaru/ Tehničke
Jasmina Berbić Univerzitet u Tuzli/ Društvene
Jasna Hivziefendić Univerzitet u Tuzli/ Tehničke
Mira Bera Zavod za obrazovanje odraslih Banja Luka/ Tehničke
Mirza Bišćević Klinički centar Sarajevo- Klinika za ortopediju/ Medicinske
Muhidin Mujačić Procom d.o.o. Gračanica/ Tehničke
Ramzija Cvrk Vegafruit d.o.o. Brijesnica Mala, Doboj Istok/ Tehničke
Samir Zuparević JP BH Pošta Travnik/ Društvene
Sanja Hajdukov Samostalni konsultant/ Društvene
Saša Hajdukov Elektrodistribucija Tuzla/ Tehničke
Šemsudin Džeko Turistička zajednica kantona Sarajevo/ Društvene
Snežana Mrđa - Badža Urbanistički zavod RS a.d. Banja Luka/ Tehničke
Stjepo Pranjić Otvoreni univerzitet Apeiron Travnik/ Društvene
Veljko Đukić Univerzitet Aperion Banja Luka/ Tehničke
Zlatan Mulabegović Net-pro d.o.o. Tuzla/ Tehničke
Zlatko Udovičić Univerzitet u Sarajevu/ Prirodne
Amira Brkić Solana d.d. Tuzla/ Biotehničke
Asmir Butković Agencija za policijsku podršku, Ministarstvo sigurnosti BiH/ Tehničke
Biljana Đukić JZU Dom Zdravlja Banja Luka/ Medicinske
Boris Ćurković Univerzitet u Tuzli, Kabinet Rektora/ Tehničke
Boško Borojević EIB Internationale a.d./ Tehničke
Darko Pavlović ADS/ Društvene
Duljko Hasić Vanjskotrgovinska komora BiH-Institut za edukaciju/ Društvene
Edin Ibrahimpašić "Bihaćka pivovara" dd/ Biotehničke
Faruk Unkić InfoTeh d.o.o. Tešajn/ Tehničke
Haris Muhić Svjetski Univerzitet. Servis -SUS/ Tehničke
Marija Milić Dnevi list "EuroBlic"/ Društvene
Miroslav Landeka Ured za odnose s javnošću grada Mostara/ Društvene
Muhamed Alić Finkom d.o.o. Tuzla/ Tehničke
Nedim Čaušević Institut za certificiranje sistema u Sarajevu/ Društvene
Senada Karajbić Fakultet za tjelesni odgoj i sport i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli/ Društvene
Slavko Vukić Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Odžak/ Biotehničke
Ševal Đulović Solana dd Tuzla/ Tehničke
Valerij Obradović "RASCO BH" d.o.o./ Tehničke
Veljko Ikanović Vrhovni sud RS/Društvene
Asmir Crnkić Rukovodilac BBI Banka, Sanski Most
Danijela Rakonjac Gradska uprava Grada Banja Luka
Daria Duilović MPC – Sektor za obrazovanje
Dijana Ilišević M-tel
Dragana Ratković Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
Edin Osmanović ZD Rudnici Kreka u Tuzli
Enver Zulić Pododjel za javne objkete, Vlada Brčko Distrikta
Haris Agić Pedagoški Zavod Tuzla i Univerzitet u Tuzli
Sabahudin Hadžialić Università telematica internazionale Uninettuno, Jan Dlugosz University
Sakib Jusić JP EP BiH podružnica, ED Zenica
Stjepan Skoko Galerija Mostar, ALU Sveučilište u Mostaru
Suad Gačo Kantonalna bolnica Bihać
Venera Simonović Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo
Almir Badnjević Internacionalni Burč univerzitet/ Tehničke
Asja Gojačić Institut za patologiju i citologiju sa humanom genetikom/ biomedicina i zdravstvo
Dragana Dilber Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Društvene
Dženan Omanović Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Tehničke
Enes Dedić Univerzitet u Bihaću/ Društvene
Gordana Višekruna Privredna komora RS/ Društvene
Jelena Starčević Panevropski univerzitet APEIRON/ Društvene
Kristina Bobrek Macanović Telekomunikacije RS a.d./ Društvene
Ljubiša Mićić Univerzitet u Banjaluci/ Društvene
Marija Naletilić Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje/ Humanističke
Mirta Mandić Martinović Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja/ Društvene
Nenad Marković Univerzitet u Istočnom Sarajevu/ Društvene
Stevo Škrbić Ministarstvo unutrašnjih poslova RS/ Društvene
Anes Hadžiomerović JU Druga gimnazija Mostar/Prirodne - Matematika
Alma Hadžiselimović JU Osnovna škola "Tušanj" Tuzla/Hzmanističke - Engleski jezik i književnost
Marina Novković JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka - Društvene/Engleski jezik
Nataša Jovišić JU OŠ „Georgi Stojkov Rakovski“, Banja Luka - Društvene/Razredna nastava
Ana Luburić Društvene/Međunarodni odnosi
Marko Antonio Brkić Društvene/Religijska pedagogija
Amila Ćiber Društvene/Pravo
Monija Malešević Društvene/Novinarstvo
Mirzo Selimić Društvene/Kriminalistika
Jelena  Gigović Društvene/Ekonomija
Emina Boškailo Prirodne/Hemija