Veljko Đukić

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Univerzitet Aperion Banja Luka

NAUČNA OBLAST:

Тehničke nauke/Metalurgija

OBUKE:

  • Teorijska obuka - Sarajevo, 07.09.2010. godine
  • Praktična obuka - Banja Luka, 20.12.2010. godine

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: