Zlatan Mulabegović

INSTITUCIJA ZAPOSLENJA:

Net-pro d.o.o. Tuzla

NAUČNA OBLAST:

Тehničke nauke/Elektrotehnika

OBUKE:

 

UČEŠĆE U KOMISIJAMA: