Galerije

Ministrica civilnih poslova u radnoj posjeti Agenciji

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
HEA na Međunarodnoj konferenciji o osiguranju kvaliteta i akreditaciji u Ankari

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Dvodnevna studijska posjeta Agenciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju Škotske (UK Scotland Quality Assurance Agency in Higher Education, QAA Scotland)

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Prvi sastanak u okviru projekta SMEQA, Zenica, 27.-28.02.2024. godine

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Konsultativni sastanak eksperata u BiH, Banja Luka, 4.12.2023. godine

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
HEA na Ministarskoj konferenciji za Zapadni Balkan: Kvalitet i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Konferencija Balkanske asocijacije univerziteta u Tuzli

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Agencija na konferenciji o akreditaciji studijskih programa

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Integracija Evropskih standarda i smjernica (ESG) u radu agencija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju ekonomija Zapadnog Balkana

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Naučno-stručna konferencija "Quality 2023" , Neum, 19.-21. jun 2023. godine

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
HEA na tri važna događaja svjetskog, evropskog i regionalnog nivoa (Astana, Kazahstan, 31.05.2023.-03.06.2023.)

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Održana 3. sjednica Upravnog odbrora Agencije 11.5.2023.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banja Luka, 11.05.2023. god.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Nakvis posjeta 30.1.2023

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Generalna skupština CEENQA, 23.-24.09.2022. Istanbul

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Sastanak direktora Agencije i generalnog konzula Turske u Banjaluci

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Posjeta delegacije Vijeća za kvalitet visokog obrazovanja Turske (THEQC)

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Radni sastanak sa nadležnim obrazovnim vlastima, Banja Luka, 21.06.2022. god.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Druga sjednica UO Agencije, Banja Luka 10.03.2022.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Prva konstitutivna sjednica UO Agencije u novom sazivu, Banja Luka, 15.06.2021

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Dan otvorenih vrata u Agenciji

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Završna javna rasprava, Banja Luka, 08.09.2016.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Koordinatori za osiguranje kvaliteta u studijskoj posjeti Beču, 12.-17. januar 2015.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Prezentacija preporuka evropskih eksperata IPA twinning projekat, Sarajevo, 26.02.2014. godine

Gallery Image
Godišnja konferencija za novinare, Banjaluka, 30.12.2013. godine

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image