Agencija na konferenciji o akreditaciji studijskih programa

26.07.2023, 11:07

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Predstavnici Agencije, eksperti s Liste stručnjaka Agencije, te organizator konferencije Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, od 19. do 21. jula  na Bjelašnici, razmjenili su informacije i iskustva u vezi s predstojećim aktivnostima koje se odnose na proces interne i eksterne evaluacije, odnosno akreditacije studijskih programa u BiH, s posebnim osvrtom na aktivnosti Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru na ovom planu. 

Osim toga, predstavici Agencije su svim prisutnim zainteresiranim stranama predočili aktuelnu situaciju u pogledu izazova u aktivnostima Agencije koje se odnose na realizaciju preporuka ENQA Panela i najavljenu savjetodavnu posjetu Agenciji predstavnika ENQA i EQAR-a u okviru projekta SEQA ESG 2 početkom decembra 2023. godine.


Galerije

Agencija na konferenciji o akreditaciji studijskih programa